Mindaz, ami a blogomba már nem fér el... Kattintásra új ablakban nyílnak az egyes művek.

 

Ady Endre: Sorsunk

Ady Endre: Párisban járt az ősz

Ady Endre: Sirasson meg

Ady Endre: Intés az őrzőkhöz

Ady Endre: Volt egy Jézus

Áprily Lajos: Lassú szárnyon

Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám

Áprily Lajos: A kertbe ment

Babits Mihály: Az elbocsátott vad

Babits Mihály: Mint forró csontok a máglyán...

Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

Byron, George: Felirat egy újfoundlandi kutya síremlékére

Csengey Dénes: Vörösmarty költő lázbeteg éneke

Csontos Márta: Szent Ágoston vallomása

Éluard, Paul: És egy mosoly

Faludy György: Kalkuttai Teréz

Farkas István: Megváltás haiku

Füst Milán: A magyarokhoz

Gyurkovics Tibor: Táv 

Harsányi Lajos: Buddha

Harsányi Lajos: Vers az Égi asszonyhoz

Illyés Gyula: Koszorú

Isenhour, Walter E.: Add tovább!

Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban

Juhász Gyula: Én Istenem

Kádár Ferenc: Húsvéti ének 

Kányádi Sándor: Félvén se félve 

Kányádi Sándor: Felemás őszi ének

Kányádi Sándor: Folytonosság

Kányádi Sándor: Könyörgés tavasszal

Kányádi Sándor: Harmat a csillagon

Kazinczy Ferenc: Tusakodás

Kipling, Rudyard: Ha 

Kiss Benedek: Áldozat

Kiss Benedek: Föltartott fejjel

Kosztolányi Dezső: Sakkoztunk egyszer három nagydiákok

Lermontov, Mihail: Az ima - Imádság - Egy vers - két fordításban

Longfellow, Henry W.: A természet

Longfellow, Henry W.: Valakinek...

Márai Sándor: Hetvenkettő (utóhang a Verses Könyvben)

Nagy László: Himnusz minden időben

Nagy László: Jártam én koromban, hóban

Orbán Ottó: Arany Jánoshoz

Pálos Rozita: Fohász

Petőfi Sándor: A magyar nemzet

Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag

Radnóti Miklós: Mint észrevétlenül

Radnóti Miklós: Ó, régi börtönök

Reményik Sándor: Akarom

Reményik Sándor: Ne ítélj

Reményik Sándor: Ahogy lehet

Rónay György: Szerápion legendák

Rónay György: Őszi himnusz

Sík Sándor: A néma Miatyánk

Sík Sándor: Egy rózsacsokorra

Sík Sándor: Októberi rózsák

Sík Sándor: Jézus Krisztus

Sík Sándor: Az igazi Mária

Szabó Lőrinc: Magány 

Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa(!) - egy vers két változatban

Tamás Menyhért: Az égi madár búcsúja

Tamás Menyhért: Érintések

Thomas de Celano: Dies irae - Celanói Tamás Éneke az utolsó ítéletről (Babits Mihály fordítása)

Tóth Árpád: Ki tudja...

Twardowski, Jan: Siessünk 

Twardowski, Jan: Megbíztam az útban

Twardowski, Jan: várjál

Vas István: A rostirónt letettem

Verseghy Ferenc: Az igazi Bölcs

Wass Albert: Hontalanság hitvallása

Wass Albert: Kereszt a faluvégen

Weöres Sándor: Örök pillanat